Naše nabídka
Akce s dětmi:
  Divadlo v MŠ
  Divadlo v KD
  Kino v KD
  Koncert v MŠ
  Půldenní vycházky
  Výtvarné soutěže
  Jablíčkový den
  Den naruby
  Oslavy narozenin a svátků
  Sluníčkový den
  Probouzení broučků
  Čertovský rej
  Maškarní karneval
  Den bez aut
  Výstava drobného zvířectva
  Plavecký výcvik
  Knihovna-listování
  Návštěva knihovny
  Návštěva MÚ
  Návštěva lékárny a polikliniky
  Návštěva Školního statku
  Návštěva Zverimexu
  Návštěva Solné jeskyně
  Nocování v MŠ
  Fotografování dětí
  Čarodějnický rej
  Hasiči v MŠ
  Beseda s policistou
  Výlet na Pernštejn a vírskou přehradu
  Výlet do ZOO Jihlava
  Oslava MDD - Skalský Dvůr
  Drakiáda na rozhledně Karasín
Akce pro veřejnost:
  Vánoce na DPS
  Vystoupení detí v KD pro inv. spoluobčany
  Uspávání broučků
  Den Matek v MŠ
  Den Matek v DPS
  Baby studio
  Rozloučení s předškoláky
  Vánoční zvonění
  Podzimní tvoření