Děti potřebují do MŠ:
-  hrací kalhoty, zástěrku, bačkory (pantofle jsou nevyhovující z důvodu bezpečnosti)
-  pyžamko s našitými poutky - vše řádně označené                                   
-  náhradní punčocháče, prádlo, ponožky
-  oblečení a obuv na školní zahradu, pláštěnku (deštník není vhodný)
-  papírové kapesníčky


Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.00 hod.
V 8.15 hod. se MŠ uzamyká, v případě nutnosti, zvoňte u hlavních dveří.
Ve 12.00 hod. se MŠ otevírá pro rodiče, kteří vyzvedávají dítě po obědě a ve 12.15 hod. se opět uzamyká.
Odpočinek dětí probíhá od 12.30 hod. do 14.00 hod. v jednotlivých třídách.
Děti ze třídy Koťátek budou odpočívat ve třídě Myšek.

Rodiče si mohou vyzvednout dítě po odpoledním odpočinku od 14.15 hod.
Z MŠ vyzvedávají dítě pouze rodiče, ostatní osoby musí mít vyplněné POVĚŘENÍ.

Pokud nebude dítě v MŠ odpočívat, rodiče to oznámí po příchodu učitelce nebo zapíší do sešitu,
který je umístěn pod jídelníčkem (vedle schodiště u třídy Myšek)
Děti se scházejí od 6.15 hod. ve třídě Myšek, v 7.15 hod. odcházejí do jednotlivých tříd.
Rozcházení dětí od 15. hodin probíhá také ve třídě Myšek.
Provoz v jednotlivých třídách je od 7.15 hod. do 15.00 hod., potom se všechny děti převádějí
do třídy Myšek.


Školné a stravné
vybírá v kanceláři u kuchyně paní Hroncová. Platba školného probíhá ve stávajícím měsíci nejpozději do 15. dne v  měsíci.
Děti s  povinnou předškolní docházkou a děti s  odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeny.
Platba stravného každý měsíc zpětně. Je nutné zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci.
Školné činí - 300,- Kč/dítě.
Stravné se počítá dle odebraných svačinek a obědů.

Odhlašování dětí
Rodiče omlouvají děti vždy den předem do 15.00 hod. telefonicky, osobně nebo písemně
do určených sešitů umístěných na přístupném místě v MŠ. Pokud není dítě den předem omluvené, počítá se mu 1. neomluvený
den oběd, který si rodič může vyzvednout od 11.00 hod.
do 11.15 hod. ve školní kuchyni. Pokud je dítě nepřítomno i další následující dny, na odebrání obědu již nemá nárok. Taktéž
je povinností rodiče nahlásit oběd dítěti den předem do 15.00 hod.
v případě, že se dítě vrací následující den po nemoci do MŠ.
Organizace