O nás

MŠ Pohádka stojí na okraji města na Sídlišti I, vedle ZUŠ a II.ZŠ. Na západní straně sousedí s  místní
částí Beranka.
Budova je jednopatrová, přízemní přístavba, kde se nachází kuchyň a kancelář, je podsklepená.
Kuchyň zajišťuje stravování nejen pro vlastní děti, ale připravuje jídlo i pro MŠ Věchnov, která si
odvoz obstarává sama.
Škola je čtyřtřídní. Mladší děti mají dvě třídy v  přízemí, starším dětem slouží třídy v  prvním patře. Součástí každé třídy je
výdejní kuchyňka, nově vybavené šatny a zrekonstruované umývárny. Všech-
ny třídy mají na jedné polovině koberec, na kterém si děti hrají, cvičí, tančí,.. a kde se na odpolední
odpočinek rozkládají lehátka. Ve druhé polovině jsou stolečky se židličkami - zde probíhá stolo-
vání a práce u stolečků. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který je přizpůsobený výšce dětí a vytváří dětské koutky
pro hru. K  hernám přiléhá i hračkárna, kde jsou uloženy hračky a pomůcky tak, aby si je děti mohly samostatně půjčovat.
Školní zahrada je vybavena novými herními prvky, které splňuji všechny požadavky na bezpečnost.
Děti každé třídy mají k  dispozici pískoviště (nejmladší děti kryté), tabule na kreslení a venkovní seze-
ní - stolky s  lavicemi.  Všem dětem slouží 5 houpadel, vláček, velká skluzavka, kolotoč, hrazda, visutá lávka, beranidlo a
dva dřevěné domečky. Jako jediná MŠ ve městě má naše škola velký tobogán a mlhoviště, které je v  teplých dnech hojně
využíváno.
Vybavení školy i školní zahrady je kontrolami udržováno v  pořádku a průběžně obnovováno a dopl-ňováno o nové,
moderní nářadí a herní prvky.