Organizace
Děti potřebují do MŠ:

· hrací kalhoty, zástěrku, bačkory (pantofle jsou nevyhovující z důvodu bezpečnosti)
· pyžamko s našitými poutky - vše řádně označené                                   
· náhradní punčocháče, prádlo, ponožky
· oblečení a obuv na školní zahradu, pláštěnku (deštník není vhodný)
· papírové kapesníčky
. hrníček na pitný režim (nejlépe tvrzený plast)


Provoz MŠ je od 6.15 hod. do 16.00 hod.
V 8.15 hod. se MŠ uzamyká, v případě nutnosti, zvoňte u hlavních dveří.
Ve 12.00 hod. se MŠ otevírá pro rodiče, kteří vyzvedávají dítě po obědě a ve 12.15 hod. se opět uzamyká.
Odpočinek dětí probíhá od 12.30 hod. do 14.00 hod. v jednotlivých třídách.

Děti ze třídy Kočiček budou odpočívat ve třídě Broučků.

Rodiče si mohou vyzvednout dítě po odpoledním odpočinku od 14.15 hod.
Z MŠ vyzvedávají dítě pouze rodiče, ostatní osoby musí mít vyplněné POVĚŘENÍ.

Pokud nebude dítě v MŠ odpočívat, rodiče to oznámí po příchodu učitelce nebo zapíší do sešitu, který je umístěn vedle
vchodových dveří.
Děti se scházejí od 6.15 hod. ve třídě Broučků, v 7.15 hod. odcházejí do jednotlivých tříd.
Rozcházení dětí od 15. hodin probíhá také ve třídě Broučků.
Provoz ve třídě Veverek je od 7.15 hod. do 15.00 hod., ve třídě Opiček od 7. 15 hod. do 15. 15. hod., potom se všechny děti
převádějí do třídy Broučků.
Školné a stravné
vybírá v kanceláři u kuchyně paní Císařová. Platba školného probíhá ve stávajícím měsíci nejpozději do 15. dne v  měsíci.
Děti s  povinnou předškolní docházkou a děti s  odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozeny.
Platba stravného každý měsíc zpětně. Je nutné zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci.
Školné činí - 300,- Kč/dítě.
Stravné se počítá dle odebraných svačinek a obědů.

Odhlašování dětí
Rodiče omlouvají děti vždy den předem do 12.30 hod. telefonicky, osobně nebo písemně do určených sešitů umístěných na
přístupném místě v MŠ. Pokud není dítě den předem omluvené, počítá se mu 1. neomluvený den oběd, který si rodič může
vyzvednout od 11.00 hod. do 11.15 hod. ve školní kuchyni. Pokud je dítě nepřítomno i další následující dny, na odebrání obědu již
nemá nárok. Taktéž je povinností rodiče nahlásit oběd dítěti den předem v případě, že se dítě vrací následující den po nemoci do
MŠ.Potřebnější informace podáme při osobním setkání.

Od - Do Činnost
6.15 - 7.00 hod. scházení dětí, hry dle volby a přání dětí
7.00 - 9.00 hod. ranní hry didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně jazykové a smyslové hry tělových. chvilka, jóga, pohybové hry hygiena, svačina
9.15 - 9.35 hod. rozhovory a činnosti na aktuální téma, zacílené výchovně
9.35 - 11.35 hod. pobyt venku
11.35 - 12.00 hod. hygiena, oběd
12.00 - 14.00 hod. hygiena, odpočinek náhradní aktivity - grafomotorická cvičení, HČPV, kroužky individuální specifické vzdělávací potřeby
14.00 - 14.30 hod. hygiena, odpolední svačinka
14.30 - 16.00 hod. zájmové činnosti dětí + pokračování didakticky cílených činností - je dbáno zvláště na dodržování vyváženosti složky řízených a spontánních činností.
Už teď se na Vás těšíme.