Školní vzdělávací program

Téma : Do života s pohádkou
Motto :… aby byl život jako pohádka, ve které vždy vítězí moudrost a dobro nad zlem a nenávistí

Cíl : Rozvoj dětské osobnosti v sepětí s přírodou a v návaznosti na dění ve městě. Chovat se jako kladný pohádkový hrdina

Obsah vzdělávací práce je rozdělen do tří oblastí:
   
  - oblast mezilidských vztahů - Svět je plný lidí a já človíček
                                             - jsem jeden z nich
                                       Témata : Mám rodinu, kamarády
                                                      Školku a zaměstnance
                                                      Mám domov
                                                      Rád cestuji, sportuji
                                                      Umím se obsloužit, stolovat
                                                      Znám své tělo
    
  - oblast ekologické výchovy - Svět je plný rostlin a zvířat
                                              - ty se během roku mění
                                       Témata: Mám rád rostliny
                                                     Mám rád zvířata i ta,co nejsou chlupatá
                                                     Červíčkův ráj
                                                     Roční doby umí čarovat
                                                     Sleduji počasí
                                                     Za zvířátky do Afriky

  - oblast společenského prostředí - Svět je plný kouzelných
                                                    - obyčejných věcí
                                       Témata: Předměty denní potřeby mi slouží
                                                     Dopravní prostředky mi pomáhají
                                                     Čteme knihy, hrajeme divadlo,…
                                                     Ten dělá to, a ten zas tohle
                                                     Účelně využívám věcí
                                                     Moderní technika slouží ku prospěchu


Dlouhodobé projekty : Honza jde do světa
                                     Stolečku, prostři se !
                                     Spolupráce s partnerskými organizacemi
                                     Rok v přírodě